Det finns åtminstone två bryggerier i USA med namn som anspelar på svenskar. Mad Swede Brewing Company och Angry Swede Brewing Company. Vi har pratat med dem för att får reda på vad det är med svenskamerikaner och ilska.