Ölorientering har blivit riktigt populärt i Stockholm. Nästa år sprider sig evenemanget även till Göteborg. Det är Kenth Lindgren som står bakom satsningen och han har sett en väldigt positiv utveckling. – Från början var det en lokal grej i…