Verket vill sätta stopp för Poppels matbilder

Det är de här bilderna som Konsumentverket vill förbjuda. Mats Wahlström säger att det är en oacceptabel inskränkning.

Konsumentverket vill förbjuda bryggerier från att berätta om vilken mat som passar till deras öl i sociala medier. Något som Poppels tänker ta strid om.

I ett pågående tillsynsärende menar Konsumentverket, enligt ett pressmeddelande från Poppels, att inlägg med öl och mat från Poppels i sociala medier strider mot bildregeln, något som Poppels bestrider. Bryggeriet anser att bilderna är återhållsamma och inte utgör något hot mot folkhälsan.

– Drycken framhålls som en del av en måltid och ett sammanhang vilket är positivt – inte negativt – för folkhälsan, skriver Poppels i ett pressmeddelande.

Man framhåller dessutom det faktum att mat dessutom är ett krav för att få serveringstillstånd och att Systembolaget gärna kommunicerar kombinationen av alkohol och mat.

– Konsumentverkets tolkning innebär en allvarlig och oacceptabel inskränkning i den rätt vi har som företag att ansvarsfullt kommunicera om våra produkter, säger Mats Wahlström, vd på Poppels Bryggeri i pressmeddelandet.

– Med stöd av Alkoholgranskningsmannen och vår branschförening Sveriges Bryggerier har vi därför beslutat att bestrida Konsumentverket. I det fall Konsumentverket vidhåller sin tolkning välkomnar vi en rättslig prövning.

Poppels varnar också för att konsumentverkets tolkning skulle innebära att konkurrenter från andra EU-länder får en konkurrensfördel eftersom de inte behöver följa de svenska reglerna och i realiteten blir det ett exporthinder.

Alkoholgranskningsmannen och Sveriges Bryggerier stödjer bryggeriet.

– Poppels strider för alla svenska bryggerier när de ifrågasätter Konsumentverkets bedömning. Därför har vi på Sveriges Bryggerier tillsammans med vår styrelse fattat beslutet att stötta Poppels hela vägen, säger Anna-Karin Fondberg, vd på Sveriges Bryggerier.

– Myndighetens tolkning är ett hot mot den svenska bryggerinäringen, som i praktiken inte skulle få berätta om sina varumärken på samma sätt som sina utländska konkurrenter, fortsätter hon.