Tuffare att sälja lokal öl på Systembolaget

Fler bryggerier och mer såld lokalproducerad öl. Men faktiskt säljs det mindre öl per bryggeri nu än för några år sedan.

Bryggeriboomen i Sverige märks förstås också på Systembolaget. 2014 fanns det 110 bryggerier och i slutet av 2016 var det 206 olika bryggerier som hade öl på Systembolaget.

2014 fanns det 600 olika öl i det lokala sortimentet, nu är den siffran uppe i 1177 olika öl.

Men den tuffa konkurrensen gör också att varje bryggeri i snitt säljer mindre öl nu är för några år sedan.

– Det har blivit en tuffare marknad i det lokalproducerade segmentet, samtidigt som den totala ölförsäljningen ökar och folk är beredda att betala mer för en öl i dag, säger Systembolagets inköpare Johan Ahlstedt.

Det säljs förstås betydligt mer öl lokalt nu än tidigare. 2014 såldes det 1,5 miljoner liter öl från det lokala sortimentet, och 2016 var den siffran uppe i 2,1 miljoner liter. Men antalet bryggerier ökar snabbare än mängden såld öl.

2014 låg snittförsäljningen per bryggeri i det lokala sortimentet på drygt 16 000 liter. Nu är den siffran nere i 10 500 liter såld öl per bryggeri. Statistiken visar också att skillnaderna mellan de olika bryggerierna har växt.

– Vi ser att en del bryggerier tar marknadsandelar medan andra tappar. Det finns fortfarande potential på de lokala marknaderna men det gäller att kunna nå ut till kunden, säger Ahlstedt.

Det går också att konstatera att försäljningen i det lokala sortimentet under 2016 stod för 0,9 procent av den totala ölförsäljningen.