Tre av fyra studenter dricker för mycket

Tre av fyra studenter dricker alkohol på ett skadligt sätt. Det visar en ny rapport.

Det är organisationerna IQ och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) som gjort undersökningen bland universitetsstudenter i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå.

74 procent, 70 procent av kvinnorna och 76 procent av männen, har alkoholvanor som bedöms som riskabla. Den nationella folkhälsoenkäten visar att 25 procent av 16–29-åringar generellt sätt dricker alkohol på ett riskabelt vis. En stor skillnad alltså.

– De yngre är mycket mer restriktiva i sin syn på alkohol. Uppenbarligen händer det något med unga när de hamnar i universitetsmiljön som så starkt präglas av alkohol, säger IQ:s vd Juan-Pablo Roa till nätsajten accentmagasin.se

Roa påpekar att tidigare undersökningar visar at just studentvärlden är betydligt mer tillåtande mot alkohol än övriga samhället.

Uppemot 6 av 10 anser att det finns traditioner i studentlivet där det är självklart att dricka alkohol. Den siffran ökar ännu mer bland dem som är engagerade i olika studentkårer och nationer. IQ:s vd tycker att landets lärosäten borde ta ett ansvar för den här frågan.

– Jag hoppas och tror att de ska ta till sig det här. Det handlar ju om studenternas arbetsmiljö och den är lärosätena ansvariga för. Studenternas hälsa och välmående påverkar studieresultaten.

Läs hela artikeln här.