Systembolaget nekar till hemlig genväg

Systembolaget svarar nu på artikeln i Svenska Dagbladet.

Systembolaget dementerar uppgifterna om att det funnits en hemlig genväg för vissa leverantörer, som Svenska Dagbladet rapporterade om den 13 oktober.

Svenska Dagbladet har i en artikel berättat att det finns en genväg för vissa vinleverantörer (betalartikel) för att ta sig in i Systembolagets tillfälliga sortiment. Ett par leverantörer har under veckan som gått bekräftat för Beernews det samma sker på ölsidan.

Systembolagets tillfälliga sortiment består av TSV (tillfälligt sortiment volym), TSE (tillfälligt sortiment exklusivt) och TST (tillfälligt sortiment tidsbegränsat). De hanteras helt olika i upphandlingen. TSV och TST upphandlas med offerter på ungefär samma sätt som i det fasta sortimentet. Det som köps in till TSE bestäms av inköpare på Systembolaget.

SvD skrev förra veckan att vissa leverantörer fått en genväg till TSV utan offertförfarande. Något som inte var tillåtet i de ursprungliga inköpsvillkoren för TSV, som kom när TSV och TSE ersatte det tidigare sortimentet Småpartier.

Möjligheten dyker i stället upp i en särskild bilaga på Systembolagets leverantörsportal i mars 2020, enligt SvD:s artikel, och i den öppnas möjligheten för produkter att flyttas från TSE till TSV. Och redan innan dokumentet publiceras sägs Systembolagets inköpare ha kontaktat leverantörer och meddelat om att deras vin borde in på TSV.

Men i fredags gick Systembolaget ut med en dementi av SvD:s uppgifter på Leverantörsportalen. Där förklarar företaget att SvD missuppfattat uppgifterna. Systembolaget säger också att dokumentet om övergången publicerats redan i december 2019 och att det datum som SvD hänvisar till avser när förändringen träder i kraft.

– Efter publicering av övergångsbilagan ansvarade kategorichefer för att utvärdering skedde enligt de angivna villkoren i övergångsbilagan. När utvärderingen var klar i början av 2020 började inköparna kontakta leverantörerna av de 180 artiklar som uppfyllt villkoren för att diskutera förutsättningarna och förbereda för kommande lansering i TSV, skriver Systembolaget på Leverantörsportalen.

Därefter följer en rad punkter där Systembolaget tar upp fel som man påstår att SvD har gjort i sin artikel. Bland annat säger man att de 180 artiklar som flyttats till TSV alla har de uppfyllt uppställda kriterierna och att det inte funnits någon godtycklighet i urvalet.

Vad gäller själva kriterierna skriver Systembolaget så här om dem:

– Villkoren omfattade i huvudsak krav på att befintliga artiklar hade klarat de så kallade bidragsgränserna som gällde för TSV (det vill säga att det hade sålts i minst sådan omfattning som hade krävts för att en TSV-artikel skulle få återköpas baserat på historisk försäljning), samt att artiklarna hade lanserats (det vill säga återköpts) vid minst tre tillfällen under de fem senaste åren (för att säkerställa kundefterfrågan). Bidragsgränserna för TSV fanns vid tidpunkten tillgängliga på Leverantörsportalen. Det klargjordes även att detta endast gällde i samband med förändringarna i inköpssätt för de exklusiva sortimenten och alltså inte var någon permanent möjlighet för artiklar i TSE att få bli TSV. Övergångsbilagan reglerade med andra ord ett eventuellt sortimentsbyte från TSE till TSV inom en angiven period vid ett tillfälle för de artiklar som uppfyllde kriterierna.

Marc Schuterman, marknadschef på Brill, berättar att de fått en öl flyttad till TSV.

– Den produkt som vi har haft som har gått från TSE till TSV är K:rlek, som alltid haft en stor och bred försäljning som TSE och där många butiker utöver utrullningsbutikerna har plockat in den på grund av stor kundefterfrågan, cirka 200 butiker. Vi uppfattade sortimentsflytten som en teknikalitet för att matcha distributionen mot kundefterfrågan på ett bra sätt för den produkten, säger Marc Schuterman, marknadschef på Brill.

Även Mats Folkesson, VD på Galatea, känner igen förfarandet. Galatea har fått in sex eller sju produkter på TSV på det viset.

– Konverteringen från vissa TSE-lanseringar till TSV har kommunicerats via mail och ändringar i leverantörsavtalet på Systembolagets portal. Vi upplever att tankarna och resonemangen bakom, samt genomförandet skett på ett transparent sätt, säger han.

Så för Galatea har det varit positivt och Mats Folkesson är nöjd med förfarandet.

– Vi kan bara utgå från vår egen synvinkel och vill inte bedöma andras kritik. Slutmålet för projektet var att minska antalet inköp av TSE till förmån för fler TSV och TST-lanseringar. Då TSV/TST-förfrågningar kräver offert och avgörs via blindprovning, till skillnad mot TSE där inköpet kan ske utan en sådan process så ser vi positivt på förändringen.