Systembolaget delar ut miljoner till projekt

Foto: Pressbild

Systembolaget ger bort totalt tio miljoner till olika forskningsprojekt som berör alkohol.

Pengarna delas inte ut direkt via Systembolaget utan via Systembolagets Alkoholforskningsråd. De tio miljonerna fördelas på 20 olika projekt, varav elva helt nya, resten projekt som får nya pengar för ett andra år.

– Systembolagets Alkoholforskningsråd har för närvarande två fokusområden, ett som gäller konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion och ett annat som handlar om tillgångsbegränsande åtgärder när det gäller alkohol, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning på Systembolaget.

– Här ser vi att det finns kunskapsluckor som vi gärna vill bidra till att täppa till.

De olika projekt behandlar allt från tobak och alkoholberoende till alkoholförsäljning på sociala medier.

Det största beloppet som utbetalas till ett enskilt projekt är 800000 kronor, som minst blir det drygt 200000 kronor.

Alkoholforskningsrådet är fristående från Systembolaget och består för närvarande av fjorton ledamöter samt en ordförande. Tio ledamöter är experter och forskare inom alkoholforskningsområdet och fem är företrädare för allmänna samhällsintressen.