Sveriges Bryggerier ska utbilda nattvandrare

Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier Foto: Ronny Karlsson

Som en del i Sveriges Bryggeriers arbete för att motverka alkohol hos unga har föreningen nu tagit fram ett utbildningsmaterial för nattvandrare.

Field Skills som satsningen heter lanseras i samverkan med stiftelsen nattvandring.nu.

– Då stiftelsen nattvandringen.nu växer med både fler lokala grupper och fler nattvandrare, har under senare år behovet av en digital kurs varit stort. Genom Sveriges Bryggerier och deras satsning fick vi möjlighet att vara med och utforma denna kurs i digital miljö, vilket vi både är glada, tacksamma och stolta över. Nu får vi möjligheten att på ett enkelt och smart sätt, som ligger i tiden, ge ”nya och gamla” enskilda nattvandrare och lokala grupper en möjlighet till kursen, säger Janne Lundholm, verksamhetschef stiftelsen nattvandring.nu i ett pressmeddelande.

Stiftelsen nattvandring.nu har jobbat länge med att stötta vuxna som vill skapa nätverk och öka närvaron och tryggheten i sina närområden. Och Sveriges Bryggerier skriver att det är viktigt att alla som deltar får rätt utbildning och stöd.

– Stiftelsen nattvandring.nu gör ett fantastiskt jobb. Att nattvandra handlar om att vara lyhörd och erbjuda hjälp, eller bara finnas där. Vi vet att det finns ett behov av mer kunskap och mer stöd för att känna sig trygg i rollen. Därför har vi tagit fram ett lättillgängligt utbildningsmaterial. Verktyget ger också möjlighet till värdefull och efterfrågad uppföljning inom nattvandringsgrupperna, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.