Svenska pensionärer dricker mer och mer

Svenska 65-plussare dricker allt mer (genrebild). Foto: Pixabay

Det dricks allt mer bland äldre svenskar. Mellan 2004 och 2021 har konsumtionen ökat med 30 procent.

Det handlar om åldersgruppen 65-84 år, som alltså ökat sin alkoholkonsumtion kraftigt sedan början av 2000-talet, samtidigt som svenskarna minskat sin konsumtion generellt.

Det visar en rapport som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tagit fram på uppdrag av Systembolaget.
Den största minskning har varit bland de yngre. Gruppen 17-29 år drack 2004 motsvarande 6,1 liter 100 procentig alkohol. 2021 var den siffran nere i 4,8. Gruppen 65-84 ökade under samma tid konsumtionen från 2,8 liter till 4,0.
Gruppen 65 plus är också den enda som uppvisar en uppgång i socialstyrelsens index över alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet.
– Vanligtvis sjunker alkoholkonsumtionen med stigande ålder men de som blir äldre idag har med sig en högre alkoholkonsumtion upp i hög ålder än tidigare generationer, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget.
En förklaring kan var att äldre idag har bättre ekonomi och lever ett aktivare liv, där alkohol kan ingå. Idag anordnas en konferens med fokus på alkohol och äldre av Systembolaget, Jönköpingsregionen och länsstyrelsen i Jönköpings län.

– Det är viktigt med insatser som handlar om att äldre får kunskap om att kroppen inte tål samma mängd alkohol som tidigare. Därför genomför vi kunskapshöjande insatser, främst till personer som i sitt yrke möter äldre, inte minst inom primärvården för att de ska kunna föra detta vidare, säger Anna Raninen.