Oktoberfester kan få legala problem

Cameron Malone-Brown och Fredrik Weyde på Potter Clarkson ska undersöka om det går att få beslutet om varumärket oktoberfest hävt.

Tidigare i år lyckades staden München registrera varumärket Oktoberfest. Inte för öl, men för mycket annat. Nu ska en immaterialrättsbyrå försöka få beslutet hävt.

Även om registreringen av varumärket Oktoberfest inte innefattar öl, så är det väldigt omfattande vad gäller andra produkter.

Glas, textil, turistreklam och hotelltjänster är några av de områden som inkluderas, vilket betyder att det blir stora problem för oktoberfestivaler på andra platser än München . Det oroar Cameron Malone-Brown och Fredrik Weyde, varumärkesjurister på immaterialrättsbyrån Potter Clarkson AB.

– Det har potential att allvarligt begränsa den kommersiella verksamheten för de sedan länge etablerade evenemangen och även den marknadsföring som har byggts upp kring Oktoberfest i hela Europa, menar Cameron.

Byrån har många kunder som kan påverkas negativt av denna varumärkesregistrering.

– Med tanke på att Oktoberfestens lageröl är en så populär dryck framstår det som osannolikt för många att man skulle kunna benämna sitt bryggeri med namnet, men att sedan förbjudas att använda detta namn på olika marknadsföringsprodukter, glas med mera.

Så nu ska Potter Clarkson undersöka möjligheterna att få beslutet hävt hos myndigheten för varumärken inom EU samt även ifrågasätta en liknande ansökan i Storbritannien. Och välkomnar fler berörda parter att kontakta byrån för att lägga sitt namn till processen, utan kostnad eller vidare åtagande.

Cameron och Fredrik tror inte att staden München kommer att ge sig på alla som använder termen ”oktoberfest”, eftersom kostnaden skulle bli för stor och för den negativa publicitet som skulle bli följden. Men det finns redan ett exempel på hur München agerat.

– Efter det att årets Oktoberfest i München ställdes in, ifrågasattes planerna på ett storskaligt evenemang som skulle marknadsföras som ”Oktoberfest goes to Dubai” i domstol. Staden München var framgångsrik och arrangörerna i Dubai fick begränsa sin marknadsföring av evenemanget.

Cameron råder arrangörer att vara försiktiga med användningen av ordet oktoberfest till vidare.

– Tills dess att staden München har klargjort sina avsikter bör aktörer i EU och Storbritannien undvika all användning av termen Oktoberfest som antyder att berörda varor eller tjänster på något sätt härstammar från München, eller användning som på annat sätt antyder en anknytning till staden.