Stadsfestivalen sålde olagliga ölburkar

Oregistrerade burkar med San Miguel och Mahou såldes på festivalen Aqua Blå i Vänersborg. Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Pexels.com

Vid festivalen Aqua Blå i Vänersborg såldes en stor mängd oregistrerade ölburkar. Något som kan leda till straffavgifter för kommunen. Och var burkarna finns nu är det svårt att reda ut.

Det var besökare på festivalen i Vänersborg i 3-6 juni som noterade att det var något som inte stämde. Ölburkarna som såldes var inte registrerade hos Returpack och därmed inte pantningsbara, vilket bryter mot lagen.

Det handlar om San Miguel och Mahou som importeras och säljs av Brewery International. Drygt två pall såldes till arrangörerna.

När Vänersborgs kommun fick reda på hur det förhöll sig kontaktade man Brewery International. Madeleine Johansson är Sverigechef på Brewery International och hon är medveten om att något gått snett.

– Tyvärr, det har gått ut en arbetsorder om att märka om alla burkar och här har det fallerat, svarade hon när vi pratade med henne tidigare i juni.

Aqua Blå-festivalen ville enligt henne ha en specifik förpackning, 50 cl-burk, som Brewery International vanligtvis inte säljer så mycket av. Och det är det som är orsaken till problemet. De artiklar som säljs till Systembolaget är redan inne i systemet när de kommer, de här var det inte.

– Vi fick föra in allt igår, så allt som kommer in kommer att kunna gå att panta.

Hon sa också att de ska se över rutinerna för att det inte ska inträffa igen.

Enligt Stefan Leijon, marknadskoordinator på Vänersborgs kommun och ansvarig på festivalen ska alla burkar pantas.

– De burkar som kom från Brewery International sorterades av Segelsällskapets volontärer och de ska pantas. Det kan jag intyga. Säckar kördes till en volontärs garage och ska så vitt jag vet pantas inom kort, berättade han i ett skriftligt svar när vi fick kontakt med honom någon vecka efter festivalen.

Fast det är inte möjligt. När vi kontaktade Returpack den 10 juni hade de inte hört talas om de oregistrerade burkarna, men när vi nu återkom den här veckan uppgav Returpack att det finns en registrering, men att den var avstängd. Några ytterligare uppgifter ville de inte lämna ut. På Brewery International säger man att det antagligen beror på att deras ansökan inte var fullständig och att de nu kompletterat.  Samtidigt är det oklart var burkarna befinner sig. 

Om man frågar ordföranden för Segelsällskapet, Per Söderström, så säger han att de inte alls har burkarna, utan att städbolaget Tristar Clean sköter det.

Men på Tristar Clean verkar de inte veta så mycket om burkarna heller, utan menar att det är Aqua Blås burkar. Samtidigt är den person som ansvarat för den biten hos Tristar på semester och  när vi återkommer senare via SMS får vi inget svar.

Oavsett var nu burkarna hamnat och om de någonsin pantas eller inte kan det bli fråga om en miljösanktionsavgift.

– Att registrera i efterhand är okej, vi tycker att det miljömässiga utfallet är det viktigaste. Men om en kontroll visar att produkten sålts innan registreringen trätt i kraft, då är det en avvikelse och därmed ska det bli en miljösanktionsavgift, säger Tony Nilsson på växtkontrollenheten på Jordbruksverket som ansvarar för frågan.

Därmed inte sagt att det blir så. För det krävs att det görs en tillsyn av Jordbruksverket – eller Vänersborgs kommun.

– Om varken Jordbruksverket eller en kommun gör någon kontroll så händer ingenting, säger Tony Nilsson.

De två pall som Brewery International sålde brutto, innan returer, innebär att det handlar om flera tusen öl. Miljösanktionsavgiften när retursystemet kringgåtts ligger på 20000 kronor för fall där det rör sig om mer än 1000 och upp till 20000 burkar eller flaskor.

Böter som Vänersborgs kommun i så fall får betala.

– Lagstiftningen har ett överlåtelseförbud om burkarna inte ingår i retursystemet. Men även om importören gjort fel, så är det festivalen som vårt beslut om miljösanktionsavgift riktar sig emot, säger Tony Nilsson.