Spendrups med i hållbart samarbete

Fredrik Spendrup och Magnus Kagevik på Högesta Gård. Foto: Pressbild

Spendrups och Lantmännen startar ett nytt samarbete där bryggeriet ska använda maltkorn odlade på ett hållbarare sätt.

Spendrups har redan sedan tidigare ett samarbete med Lantmännen, men nu handlar det om maltkorn från Lantmännens program ”Framtidens jordbruk – Klimat & Natur ska användas i produktionen av öl.

– Genom vårt långa samarbete med Lantmännen har vi kunnat använda 90 procent svenskt maltkorn och utvecklat odlingen av ekologiskt maltkorn i Sverige. Det har varit viktigt för oss och nu tar vi tillsammans nästa steg som hjälper oss att minska klimatpåverkan och samtidigt gynnar den så viktiga biologiska mångfalden, säger Fredrik Spendrup, vd och koncernchef Spendrups Bryggeri i ett pressmeddelande.

– Och det är också viktigt för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att nå sina höga ambitioner på hållbarhetsområdet, fortsätter han.

Enligt Lantmännen minskas koldioxidutsläppen med 30 procent tack vare odlingsmetoderna i konceptet Klimat & Natur samtidigt som den biologiska mångfalden stärks med hjälp av blommande zoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

– Vi är stolta över vårt odlingsprogram som är avgörande för hur vi fortsätter vara ledande i utvecklingen av framtidens jordbruk, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef Lantmännen.

– För det är genom Klimat & Natur som vi skapar förutsättningarna för att möta konsumenters efterfrågan på hållbara produkter samtidigt som vi skapar incitament för lantbrukarna att odla mer hållbart.

190 hektar maltkorn kommer att odlas på Högesta Gård i Ystad för Spendrups räkning och användas i öl som bryggs i början av 2023. Av 3 000 ton maltkorn ska det bryggas ungefär 18 miljoner liter öl.

– Det är väldigt bra att programmet växer eftersom vi tillsammans behöver ta ett helhetsgrepp för att gynna klimatet och den biologiska mångfalden. I och med det här samarbetet har vi dessutom möjlighet att odla alla de fyra sädesslagen inom ramen för Klimat & Natur. Det är bra för oss lantbrukare, för jorden vi brukar och för klimatet, säger Christian Negendanck, vd Högesta Gård.