Sänkt skatt har gett investeringar i USA

Vid årsskiftet sänktes ölskatten i USA. De pengarna har i stället gått till fler anställda, bättre löner och bättre utrustning i bryggerierna.

Skatten på öl har halverats för de som brygger upp till sju miljoner liter öl per år, och även över den mängden finns en viss skattelättnad.
Nu har Brewers Association gjort en undersökning där drygt 500 bryggerier har svarat på hur de pengar som inte gått till skatt istället har använts. Det har då nästan uteslutande handlat om att stärka företaget och att satsa på de anställda.

Många har valt att köpa ny utrustning och då handlar det i första hand om en burkningsmaskin. Men även andra investeringar har gjort, bland annat på laboratorieutrustning.
Men många satsar också på personalen. Dels har pengarna gått till nyanställningar, men det har också satsats på befintlig personal. Ett vanligt sätt är att höja lönen för de personer som jobbat länge på företaget. Det har också gjorts en hel del investeringar i pensionsfonder för de anställda.
Men ett problem är att skattelättnaden så här långt bara är ettårig. Vid nyår försvinner den om den inte då har förlängs eller gjorts permanent. Nu återstår att se om den amerikanska ölbranschen kan få fram skattelättnader som gäller mer än bara i ett år.