Så mycket lokal öl köps det i ditt län

Det finns stora skillnader mellan länen när det gäller inköp av lokalproducerad öl. Foto: Systembolaget/Montage.

Boende i Västra Götaland samt på Gotland är bäst i Sverige på att köpa lokalproducerad öl. Däremot hamnar Stockholms län väldigt långt ned i statistiken.

 

Det är Systembolagets statistik som visar att det har stor betydelse var i landet som ett bryggeri är placerat. Intresset för lokalproducerad öl skiljer sig nämligen åt en hel del.

När det gäller antalet sålda liter från Systembolagets lokalt och småskaliga sortiment TSLS är det Västra Götaland som hamnar i topp. Drygt 700 000 liter TSLS-öl såldes det där under 2020, och samma siffra för Stockholms län landade på drygt 484 000 liter. Då ska man veta att det bor över 600 000 fler personer i Stockholm.

– Den viktigaste förklaringen till skillnader i försäljning beror så klart på invånarantalet. Men även antalet byggerier per län,  den tid de varit etablerade och kundernas intresse för lokalproducerad öl spelar in. Här ser vi stora lokala variationer, säger Fredrik Arenander på Systembolaget.

Räknar man på hela befolkningen (alla åldrar) så dricks det 0,4 liter TSLS-öl per person i Västra Götaland. Den siffran för Skåne är 0,29 liter och i Stockholm hamnar vi på 0,20 liter.

Givetvis är det logiskt att länen med flest invånare hamnar högt på den totala listan, men även en titt på andelen TSLS-öl som säljs visar på stora skillnader.

Systembolaget har gjort en koll av det man kollar specialöl, i princip alla öl utom ljus lager, och sedan tittat på andelen av den typen av öl som säljs från lokala sortimentet.

I topp hittar vi Gotland där 23 procent av specialölen är från TSLS, och där bakom följer Jämtland (18 procent) samt kvartetten Västra Götaland, Kalmar län, Blekinge och Örebro län som alla landar på 16 procent. Skåne hamnar på 15 procent medan siffran för Stockholm är åtta procent. Bara Jönköping och Gävleborg hamnar längre ned på listan.

– Att intresset för specialöl i allmänhet är stort i ett län innebär inte med nödvändighet att kunden väljer lokalproducerat. Det verkar bero på andra faktorer också, menar Arenander.

Det går också att konstatera att ölen i TSLS, även om dom är många, står för en väldigt liten del av den totala försäljningen på Systembolaget. 1,4 procent av all såld öl kommer därifrån och den siffran är det säkert många mindre bryggerier som vill se stiga.

Så här stor andel av specialölen kommer från TSLS i de olika länen:

Gotland                               23 %

Jämtland                             18 %

Västra Götaland                 16 %

Kalmar län                          16 %

Blekinge                              16 %

Örebro län                          16 %

Skåne                                  15 %

Halland                               15 %

Dalarna                               12 %

Södermanland                    12 %

Värmland                            12 %

Uppsala                              11 %

Norrbotten                         11 %

Västerbotten                      10 %

Kronoberg                          10 %

Västmanland                      9 %

Östergötland                      9 %

Västernorrland                   8 %

Stockholms län                   8 %

Jönköpings län                   8 %

Gävleborgs län                   7 %

Fotnot: All lokal öl säljs inte via TSLS, givetvis finns det lokala bryggerier som även har öl i andra sortiment, till exempel fasta sortimentet och i det tillfälliga sortimentet.