Rejäl intäktsökning för Systembolaget

Försäljningen rusar i coronatider. Det gör att Systembolaget också under året visar upp rejält ökande intäkter.

Under årets första nio månader noteras Systembolaget för ett rörelseresultat på 398 miljoner kronor. I fjol låg den siffran på 192 miljoner.

Den enkla anledningen är förstås att det säljs betydligt mycket mer alkohol på Systembolaget under året.

– Precis som tidigare i år ser vi en ökad försäljning som troligen kan förklaras av att Systembolagets andel av den totala anskaffningen ökar till följd av minskad resandeinförsel och färre restaurangbesök. De undersökningar som har gjorts på uppdrag av Systembolaget visar att totalkonsumtionen inte har ökat under pandemin, säger Charlotte Hansson, ekonomidirektör Systembolaget.

Nettoomsättningen för årets nio första månader ligger på 26,7 miljarder kronor och i fjol låg den siffran på 23,3 miljarder kronor för samma period.

Även med fler kunder och ökande försäljning är kunderna nöjda med Systembolaget. Nöjd Kund Index ligger på 85 vilket är det samma som i fjol.

– Samtidigt som vi lever under en minst sagt annorlunda tid har vi på Systembolaget tagit kliv framåt och fortsatt sprida kunskap, möta kunder och utveckla vårt arbete. Den höga kundnöjdheten tar vi med stolthet med oss i vårt framtida arbete, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.