Påverkar restriktioner på krogen våldsbrott?

Systembolaget

Systembolaget ger bort nio miljoner till forskning om alkohol under 2022. Ett projekt handlar om ifall krogrestriktionerna påverkat våldsbrotten.

Det handlar om 31 olika alkoholforskningsprojekt där 16 är helt nya.

– Systembolagets Alkoholforskningsråd har för närvarande två fokusområden, ett som gäller konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion och ett annat som handlar om tillgångsbegränsande åtgärder när det gäller alkohol, för här känner vi att det fortfarande finns kunskapsluckor som vi gärna vill bidra till att täppa till, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning på Systembolaget.

Den forskning som prioriteras är den samhälls- och folkhälsovetenskapliga forskningen samt forskning kring alkoholförebyggande arbete.

– Resultaten av forskningsprojekten ska gärna kunna implementeras av professioner som arbetar med alkoholförebyggande arbete eller inom vård och behandling, säger Anna Raninen.

– Därför är det värdefullt för oss att forskningsrådet består av både forskare och representanter som har förankring eller bakgrund inom de professionerna.

Bland annat ska forskare titta på hur pandemirelaterade restriktioner av alkoholserveringen påverkade våldsbrottsligheten.

Ett annat projekt tittar på hur socioekonomiska förhållanden kan tänkas påverka utrikesföddas alkoholvanor över tid i Sverige.