Ölbryggning för 1600 år sedan i Sverige

Det bryggdes öl i Sverige redan för 1600 år sedan. Det har arkeologer slagit fast efter att ha hittat förkolnad malt från den tiden i Skåne.

Den skånska ölkulturen blomstrar och antalet bryggerier växer snabbt i regionen. Men det bryggdes öl långt innan den svenska ölbommen satte fart. Väldigt långt innan till och med.

Nu har nämligen arkologer konstaterat att det bryggdes öl redan 400-600 e Kr.

– Vi hittade förkolnat malt i ett område med lågtemperaturugnar som legat i en särskild avskild del av Uppåkra boplats. Fynden är från 400–600 talen e Kr och därmed ett av de tidigare fynden som visar på ölbryggning i Sverige. Så dagens trendiga mikrobryggerier kan sägas ha anor från tidig järnålder, säger Mikael Larsson som forskar inom arkeobotanik och undersöker hur människor har förhållit sig till produktion och konsumtion av växter i en artikel hos Lunds Universitet.

Uppåkra ligger utanför Lund och de senaste fynden stärker bilden av att det var en viktig handelsplats på den tiden. Upptäckten var överraskande även för arkeologerna.

– Vi hittar regelmässigt sädeskorn, men sällan ifrån sådana kontexter som vittnar om hur de processats. De här förkolnade kornen med groddar, hittade runt en lågtemperaturugn, visar att de använts till att bli malt som används när man brygger öl, säger Larsson.

Faktiskt finns vissa likheter med dagens bryggerier, då det här troligen inte handlar om en bryggning för eget bruk i någons hem, utan en mer organiserad verksamhet.

– Att fynden av de förkolnade kornen görs i ett avdelat område av ugnar tyder på att Uppåkraborna har framställt malt i stor skala och att de troligen bryggt öl på ett organiserat sätt för högtider och handel, säger Mikael Larsson.

Det äldsta spåret av ölbryggning i Norden kommer från Danmark och är från 100-talet eKr. Det har dessutom konstaterats att det bryggdes öl vid Ekerum på Öland på 500-talet eKr.