Nytt bryggarkrav på gårdsförsäljning

Bosse Bergenståhl är en av personerna bakom debattartikeln. Foto: Ronny Karlsson.

Kampen för gårdsförsäljning går vidare trots flera negativa besked från ansvariga ministrar. Nu är det Lundabryggeriet som i en debattartikel kräver en snabb förändring.

Under våren har kraven på gårdsförsäljning av öl och vin blivit allt fler. Från olika håll har frågan lyfts fram, även i riksdagen, men man har inte fått något stöd från regeringen.
Nu kommer ännu ett krav och denna gång är det Lundabryggeriet som vill ha en snabb förändring.

– Det är i krissituationer som denna som eventuella motsättningar i riksdagen kan överbryggas och rätten till gårdsförsäljning kan ses som ett försök och utvärderas så snart pandemin är över och marknaderna normaliserats.

Initiativet till de förändringar i regelverket kan tas av näringsdepartementet som lägger en proposition eller av ett enskilt parti eller riksdagsman genom en riksdagsmotion. Men det brådskar, uthålligheten är kort och ruinens brant ligger nära, skriver trion Bosse Bergenståhl, Dag Magnusson och Gustaf Magnusson Kroon i en debattartikel på sajten ATL.

Trion pekar på det tuffa läge som råder för både bryggerier och barer i landet och att det behövs fler försäljningskanaler ganska omgående.

– Mikrobryggerierna drivs ofta av ägarna själva och många har belånat andra tillgångar för att starta verksamheten. Omsättningen ligger ofta på mellan två och fem miljoner per år. De fasta kostnaderna i form av hyra, anställda, räntor och avskrivningar är stora och naturligtvis är uthålligheten begränsad, kanske ett par, tre månader innan företaget är på obestånd. Ett sätt att snabbt rädda dessa verksamheter är att riksdagen fattar beslut om rätt för mikrobryggerierna att marknadsföra och sälja sina produkter direkt till allmänheten genom så kallad gårdsförsäljning, skriver man.