Ny grupp ska jobba med Systembolaget

Erik Frithiof, här tillsammans med Michael Nathhorst, ska leda den grupp som hoppas på att jobba nära Systembolaget. Foto: Privat.

En Systembolagsgrupp med medlemmar från stora delar av landet. Det är Sveriges Oberoende Småbryggeriers nya satsning.

Gruppen ska inom kort ha sitt första möte med Systembolaget och tanken är att olika frågor ska diskuteras.

– Vi ska inte diskutera politiska frågor och inte heller för små saker. Men vi vill lyfta fram praktiska frågor kring till exempel offerter och leveranser, säger Erik Frithiof.

Han är en av styrelsemedlemmarna i föreningen och också den som leder arbetet i gruppen. Åtta personer finns med i gruppen och de finns utspridda över hela landet.

– Det är olika förutsättningar på olika platser i landet och det känns bra att vi har den spridningen.

Frithiof är noga med att påpeka att det här inte är en grupp som ska jobba emot något av det som Systembolaget gör, utan snarare skapa en större samsyn.

– Vi är inte någon motståndsgrupp utan vill att det här ska vara en form där vi kan skapa ett ännu bättre samarbete.

Systembolaget är en viktig försäljningskanal för de allra flesta svenska bryggerierna i dag, och gruppen har kommit till efter önskemål från Sveriges Oberoende Småbryggeriers medlemmar.

Inte minst under pandemin har. Systembolaget varit en viktig kanal för att få till ölförsäljningen och i förlängningen kunna överleva som bryggeri. Den nya gruppen hoppas på en bra dialog och på att kunna få till en dialog för att se vilka justeringar av dagens processer som är möjliga och viktiga.

– Vi frågade vad medlemmarna tyckte var viktigast att jobba med under året och då kom det här upp från många. Systembolaget ser det också som positivt, säger Frithiof.