MP vill stoppa test av gårdsförsäljning

Miljöpartiet i Skåne vill stoppa provperioden för gårdsförsäljning av öl och vin. Man ser det som ett hot mot både folkhälsan och det svenska alkoholmonopolet.

Såväl folkhälsoberedningen som regionstyrelsen i Skåne har röstat ja till att göra Skåne till ett testområde för gårdsförsäljning av öl och vin. En majoritet bestående av allianspartierna samt Sverigedemokraterna drev igenom förslaget i båda de instanserna. Miljöparteit och Socialdemokraterna röstade nej till förslaget.

20 juni ska frågan tas upp även i regionfullmäktige och om det blir ett ja även där kommer det göras en förfrågan till regeringen om att genomföra testet.

Men Miljöpartiet hoppas fortfarande på att kunna stoppa testperioden.

I en debattartikel i Helsingborgs Dagblad presenterar man flera anledningar till att stoppa projektet.

”En bärande folkhälsotanke i svensk alkoholpolitik, med stark folklig förankring, är att genom Systembolagets försäljningsmonopol begränsa privata vinstintressen i handeln med alkohol. Ett införande av gårdsförsäljning innebär stor risk för att monopolet avskaffas,” skriver de båda regionspolitikerna Ida Nilsson och Anders Åkesson.

De pekar på att folkhälsan hotas och konstaterar att alkohol har en destruktiv roll när det gäller förtida död, våldsbrottslighet samt olyckor.

De både politikerna ser också en risk med att gårdsförsäljning hotar monopolet och öppnar för utländska aktörer.

”Precis som företrädare för IOGT-NTO framhåller skulle gårdsförsäljning, enligt statliga utredningar, öppna marknaden också för övriga länders producenter på grund av EU-lagstiftningen,” skriver man vidare.

Läs hela debattartikeln här.