Monopolet försvaras efter utredning

Utredaren kom fram till att det svenska alkoholmonopolet inte leder till mindre drickande. Nu får han hård kritik från flera olika håll.

Det var i förra veckan som utredaren David Sundén på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, presenterade sina slutsatser. Bland annat hävdade han att det svenska alkoholmonopolet inte gör att svenskarna dricker mindre alkohol. Sundén menade att priset var avgörande för konsumtionen och att en höjd alkoholskatt skulle gå att kombinera med avskaffandet av alkoholmonopolet.
Han hävdade samtidigt att ett för högt pris bara skulle leda till större gränshandel.
Inte helt oväntat var det här slutsatser som fick flera personer att reagera och försvara monopolet.
– Det är självklart att om man höjer skatten väldigt drastiskt så får man ett ökat inflöde från andra länder, men det finns fortfarande utrymme för en höjning av skatten. Det finns inga tecken på att måttliga höjningar ökar resandeinförseln, säger alkoholforskaren Sven Andreasson till Sveriges Radios Studio Ett.
IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero skriver på DN Debatt att man blundar för alkoholens problem när man presenterar förslag som de ovan nämnda.
– Vi är alla med och betalar alkoholens skadeverkningar, såväl enskilda individer som samhället i stort. Det handlar om fosterskador, bortglömda och oroliga barn, olyckor, våld, otrygghet, sjukdom, sjukfrånvaro, depression och självmord. Den verkligheten måste vara alkoholpolitikens utgångspunkt. Inte ekonomiska teorier och marknadsliberala experiment, skriver han bland annat.

Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, deltog i ett seminarium som handlade om rapporten. Även han hade synpunkter, enligt sajten Accent.

– Det kan finnas olika syn på alkoholskatterna, men de ger en nedtryckande effekt på konsumtionen. Inflödet av alkohol utifrån ska inte överskattas. Jag tycker nog att en höjning av skatten skulle vara möjlig. Monopolets förtjänst är inte att trycka ner totalkonsumtionen utan att skydda utsatta grupper. Ökar vi antalet marknadsplatser försvåras kontrollen. Monopolet har tjänat oss väl för att skydda de mest utsatta.