Måste åtgärda brister efter flaskexplosioner

I september exploderade ett antal flaskor på Systembolaget i Sölvesborg. Nu får butiken kritik av Arbetsmiljöverket.

Det flög glassplitter både på lagret och i butiken när det hela hände. Personalen fick ta skydd, men lyckades till slut täcka över resterande flaskor.

Vid tillfället gjorde butikschefen en anmälan till Arbetsmiljöverket.

”Hade någon medarbetare varit nära så hade det kunnat gå illa, trots skyddsutrustning i form av handskar och skyddsglasögon”, stod det i anmälan.

Nu har verket gjort en inspektion och funnit att det finns brister.

Man menar att det instruktionerna behöver uppdateras gällande risk för flasksprängning, så att ingen riskerar att skadas av splittret.

Senast den 28 december ska butiken komma in med ett svar till Arbetsmiljöverket om hur de åtgärdat kraven.

Åtgärdas inte bristerna riskerar Systembolaget ett föreläggande eller förbud.