Länen där det såldes mest öl under 2019

Skåne är det län som i procent hade den största ökningen av ölförsäljning på Systembolaget. Foto: Ronny Karlsson.

Ölförsäljningen på Systembolaget ökade i alla län utom tre i fjol. Allra mest ökade försäljningen i ett län där invånarna sägs välja bort monopolet.

Beernews kunde igår berätta om att det såldes rekordmycket öl på Systembolaget under 2019. Lite drygt 260 miljoner liter öl såldes det trenden är tydlig när det gäller ökat intresse för öl de senaste åren.

När det gäller de olika länen ökade försäljningen i alla län utom tre. Stockholms län, Uppsala län samt Västernorrlands län noterades för en negativ utveckling under 2019.

Den största procentuella ökningen skedde faktiskt i Skåne, där det köptes 5,1 procent mer öl 2019 jämfört med 2018. Skåne sägs vara ett av de län där flest andel invånare köper sin alkohol i andra länder, men om den handeln minskat eller om ölintresset bara ökat bland skåningarna låter vi vara osagt.

Mest öl säljs inte oväntat i Stockholms län. Drygt 53 miljoner sålda liter öl innebär att lite mer än var femte liter öl som säljs på Systembolaget köps i Stockholms län.

Så här såg försäljningen ut i våra olika län under 2019. Siffrorna anger miljoner liter samt förändring i procent jämfört med 2018. Totalt i landet ökade ölförsäljningen med 1,4 procent.

Stockholm 53,2 (-0,9)

Västra Götaland 46,4 (+2,3)

Skåne 19,0 (+5,1)

Värmland 14,9 (+2,5)

Norrbotten 11,0 (+3,1)

Östergötland 10,8 (+2,4)

Västerbotten 10,0 (+1,6)

Dalarna 9,7 (+0,8)

Uppsala 8,7 (-0,5)

Gävleborg 8,5 (+0,8)

Västernorrland 8,1 (-0,8)

Örebro 7,9 (+0,9)

Södermanland 7,9 (+0,2)

Jämtland 7,8 (+2,6)

Västmanland 7,3 (+0,4)

Jönköping 7,0 (+1,9)

Halland 6,6 (+3,6)

Kalmar 6,4 (+0,9)

Kronoberg 3,9 (+2,5)

Blekinge 2,9 (+2,0)

Gotland 2,0 (+2,6)