Krogarna gjorde ett bättre år 2021 än 2020

Krogar och barer återhämtade sig kraftigt 2021 trots att det var ett år med pandemi och restriktioner.

SCB har nu släppt sitt sista kvartalsindex för restaurangbranschen 2021. Den visar att branschen som helhet återhämtat sig ganska bra jämfört med det föregående året.

Men samtidigt är det en bit kvar till siffrorna från 2019.

– De utvecklingstal vi ser nu visar på en återhämtning i restaurangbranschen från de historiskt låga nivåerna under pandemins första år, säger Jonas Rutberg, statistiker på SCB i ett pressmeddelande.

– Den totala försäljningen i branschen under helåret 2021 var dock fortfarande lägre än 2019.

I statistiken för det fjärde kvartalet 2021 kan man se att det är hotellrestauranger som gjort den starkaste upphämtningen med en volymökning på 141 procent jämfört med 2020.

Kategorin nöjesrestauranger, pubar och barer kommer på tredje plats, där var ökningen 82 procent.

Alla restaurangvarianter som ingår i SCB:s restaurangindex ökade försäljningen sista kvartalet 2021, jämfört med samma period 2020.

Restaurangernas omsättning i miljarder kronor, fjärde kvartalet:

Typ av restaurang 2019 2020 2021 Volym förändring i % 2020-2021
Hotellrestauranger 4,4 1,5 3,8 141
Caféer, konditorier 2,3 1,6 2,3 44
Snabbmatsrestauranger 4,6 4,4 5,5 22
Lunch- och kvällsrestauranger 16 11,7 17,6 47
Trafiknära restauranger 2,2 1,2 2,3 83
Nöjesrestauranger, pubar, barer 5,7 2,6 4,8 82
Personalrestauranger 1,1 0,6 1,1 86
Totalt 36,3 23,6 37,5 55