Konkursvåg i den brittiska ölindustrin

Konkurserna i den brittiska bryggeribranschen har ökat med 82 procent. Hårdast drabbade är de mindre hantverksbryggerierna som fortsätter kämpa mot en växande inflation, minskad efterfrågan och en överetablering av bryggerier.

Den brittiska ölindustrin står inför stora problem. Allt fler bryggerier hamnar på obestånd och allt fler pubar tvingas stänga. Under 2022 gick 38 brittiska bryggerier i konkurser, medan hela 69 bryggerier gick i konkurs 2023 enligt revisions-, skatte- och rådgivningsbyrån Mazars. Särskilt hårt drabbade var de mindre bryggerierna.

 

Räntorna har stigit, vilket har lett till ökade kostnader för allt, inklusive bryggutrustning, el, råvaror och löner. Och när levnadskostnaderna ökar, så väljer allt fler konsumenter bort den dyrare hantverksölen för att spara på hushållspengarna.

 

– Trots att hantverksöl och oberoende hipsterbryggerier är populära, så drabbar lågkonjukturen småbryggerierna extra hårt. När konsumenterna vill dra åt svångremmen, så är det en enkel sak att välja lageröl från de stora kommersiella bryggerierna istället för lokal hantverksöl, säger Paul Maloney på Mazars.

 

Parallellt med konkursvågen inom bryggeribranschen stänger allt fler brittiska pubar igen som följd av de tuffa tiderna. Enligt statistik från Price Bailey ökade antalet pubnedläggningar med 48 procent 2023 – totalt gick 769 utskänkningsställen i konkurs under året.

 

I rapporten från Price Bailey tar man även upp andra utmaningar för landets pubar. Som att många har samlat på sig stora skulder och nu måste göra återbetalningar på stödlånen som betalades ut under pandemin, men också det senaste årets järnvägsstrejker som lett till att många stadspubar har tappat viktig försäljning under vissa perioder.

 

Problemen har lett till att många ölställen har dragit ner på sina öppettider, vilket också gör det svårt att dra nytta av eventuell ökad efterfrågan. Allra hårdast drabbade är kvarterspubar och pubar på små orter som traditionellt har serverat lokal cask och bitter. Paradoxalt nog har de nya småbryggeriernas tap rooms och de mer moderna craft beer-barerna klarat sig lite bättre.