Högre pris okej vid hållbar produktion

Öldrickare är beredda att betala mer för ölen om de bryggs på ett hållbart och miljövänligt sätt. Det visar en ny amerikansk undersökning.

Det är forskare vid Indiana University som kommit fram till den slutsatsen i ett av sina projekt. Cirka två kronor mer per öl är en okej prisökning bland amerikaner om man vet att bryggeriet jobbar med en hållbar produktion.

– Det bryggarna kan ta med sig från den här undersökningen är att det är ekonomiskt möjligt att satsa på energisparande åtgärder under bryggningen. Även om det kostar mer så är över hälften av öldrickarna beredda att betala för det, säger professor Sanya Carley till sajten Tribune.

De som i störst utsträckning är beredda att betala mer är de som söker sig till craft beer och redan betalar lite mer för sina öl. Det är i sin tur ofta människor som redan har en egen medvetenhet om miljöfrågor och till exempel källsorterar och på andra sätt värnar om miljön.