Hårdare lönekrav kan ge ökad personalbrist

Det kan bli svårare att få tag på kockar om lönekraven höjs för utländsk arbetskraft. Foto: Pixabay.

Flera politiska partier vill ha tuffare regler för arbetskraftsinvandring. Men risken är att det skulle slå hårt mot en bransch som redan lider av personalbrist.

 

Kraven på en viss lön för att få jobba i Sverige kommer från flera håll och skapar oro inom restaurangbranschen. Ett av förslagen ställer kravet på att en anställd ska tjäna 31 700 kronor per månad för att få jobba i Sverige.

Men det skulle göra att 96 procent av alla utländska medborgare som i dag jobbar inom hotell- och restaurangnäringen skulle få lämna landet.

– Ett höjt inkomstkrav skulle begränsa möjligheten att rekrytera nyckelkompetenser och därmed försvåra näringens möjlighet att växa, utvecklas och skapa nya jobb, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita, till sajten Besöksliv.

Även med en gräns på 20 000 kronor skulle 25 procent av dagens utländska anställda i branschen få avsluta sina jobb.

Inte minst handlar det om kockar som det då skulle bli stor brist på.

– Kockbristen är mest akut, men utan nyckelkompetenser som kock blir det heller inga jobb till servitörer, diskare och bartender, så många fler drabbas, säger Peter Thomelius.

De senaste siffrorna, från 2019, visar att 3551 personer inom hotell- och restaurangbranschen var arbetskraftsinvandrare. Ttan de personerna tillgängliga skulle personal krisen förvärras rejält på många håll.