Gerger får stöd av ansvarig minister

Systembolagets vd Magdalena Gerger har fått en hel del kritik efter sin kampanj mot gårdsförsäljning av öl och vin. Men nu får hon stöd av ansvarig minister.

Gerger kritiserades från flera håll efter en annonskampanj i dagspressen samt ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter, är hon varnade för at gårdsförsäljningen leder till att Systembolagets monopol hotats.

De borgerliga politikerna Tina Acketoft (l) samt Sten Bergheden och Cecilia Widegren (m) tog frågan till riksdagen där de ville ha svar på hur regeringen tänkte agera för att sådana kampanjer inte skulle ske igen.

Frågorna ställdes till näringsminister Mikael Damberg (s) men har besvarats av Annika Strandhäll (s) som i egenskap av socialminister är ansvarig för dessa frågor.

Strandhälls svar går inte alls in i detalj på kampanjen, men Gerger får fullt stöd av ministern.

”Kraven på Systembolaget preciseras i alkohollagen, avtalet mellan Systembolaget och staten, i ägaranvisningen samt i statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande.

För Systembolaget har det utifrån uppdraget fastställts uppdragsmål för att kunna mäta och följa upp att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl. Uppföljning av Systembolagets uppdrag är ett viktigt redskap i statens aktiva förvaltning av bolaget. Genom att regelbundet jämföra bolagets prestation mot fastställda mål kan staten som ägare utvärdera och bidra till bolagets utveckling. Uppföljning sker bland annat i ägardialogen mellan staten som ägare och bolagets styrelseordförande och ledning. Min bedömning är att Systembolaget väl uppfyller uppdragsmålen”, skriver Strandhäll i sitt svar till de borgerliga politikerna.