Få gör klimatsmarta val vid ölinköp

Det är fortfarande ganska få som medvetet väljer klimatsmarta förpackningar på Systembolaget. Foto: Systembolaget.

Koldioxidutsläppen från förpackningar ska minska med tio procent fram till 2023. Men än så länge är det få som väljer sådana förpackningar på Systembolaget.

Två tredjedelar av de personer som svarat i en SIFO-undersökning uppger att de väldigt sällan eller aldrig tänker på att välja en klimatsmart förpackning när de handlar på Systembolaget.

Hälften av de personerna anger som skäl att de inte vet vilka förpackningar som är klimatsmarta.

För Systembolaget var årets enkät ett litet steg i rätt riktning, men fortfarande finns mycket jobb kvar att göra när det gäller medvetenheten om förpackningarnas miljöpåverkan. Målet är att minska förpackningarnas klimatpåverkan med tio procent inom tre år.

– Vi fortsätter att arbeta mot målet genom att informera kunderna om klimatsmarta förpackningar och genom en kontinuerlig dialog med dryckesleverantörerna, säger Sara Norell, direktör Sortiment, Inköp och Varuförsörjning, Systembolaget.

Så här rankas Systembolagets olika ölförpackningar när det gäller miljön:

Mest klimatsmart: Returglasflaska

Burk

PET-flaska

Minst klimatsmart: Glasflaska engångs