Domare friar bryggeri i tvist om namn

Nej, det går inte att blanda ihop Shipyard och Shiphead. Nu har en domare sagt sitt i tvisten mellan två amerikanska bryggerier.

Det var Shipyard Brewing från Portland, Maine, som beslutade sig för att ta ärendet till domstol. Man ansåg att bryggeriet Logboats öl ”Shiphead” kudne blandas i hop med deras bryggerinamn och efter flera försök att få Logboat att ändra sig frivilligt to man ärendet till domstol.

Där har nu domaren Nanette Laughrey satt ner foten och meddelat att Logboat inte behöver byta namn på sitt öl.

– Ingen jurymedlem kunde dra slutsatsen att orden ”yard” och ”head” är lika vare sig till utseende eller uttal, förutom det faktum att de båda slutar på d. Den enda likheten är ordet ”ship” och det är inte ett ord som går att varumärkesskydda, slår domaren fast.

Shipyard hade också stämt Logboats VD Tyson Hunt för att denna skulle stått bakom en read negativa kommentarer på Facebook efter att stämningen blev offentligt. Det ärendet avskrevs dock redan tidigare och nu kan de båda bryggerierna i stället ägna sig åt att brygga öl.