Debatt: ”Vi kan ha gårdsförsäljning”

Nu kommer ett svar på Systembolagets debattartikel i förra veckan. Det är Visita, som jobbar för svensk besöksnäring, som kräver att vi ska få gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige.

”I artikeln ”Vi är bra för småbryggerierna” skriver Systembolaget att det skulle varit svårt för de små och lokala dryckesproducenterna att utvecklas utan dem, och att utvecklingen skulle vara hotad om gårdsförsäljning blir tillåtet.

Vi välkomnar Systembolagets arbete med att lyfta de mindre dryckesproducenterna. Men den utveckling vi sett i Sverige kring småskalig och hantverksmässig dryckesproduktion har skett trots att – inte tack vare – att gårdsförsäljning varit förbjuden. Potentialen är dock mycket större men för att nå dit måste det vara möjligt att sälja högkvalitativa alkoholhaltiga drycker direkt från gården.

Tvärtemot den oro som framgår i Systembolagets inlägg har den senaste utredningen (SOU 2010:98) kommit fram till att gårdsförsäljning går att förena med detaljhandelsmonopolet, där man bland annat skriver: ”Den modell till gårdsförsäljning som utredningen föreslår leder enligt utredningens bedömning inte till att det svenska detaljhandelsmonopolet måste avskaffas”. Till det ska läggas att EU-landet Finland har kvar Alko och tillåter gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljning skulle skapa jobb och attraktiva samhällen. Förutom de direkta effekterna hos producenterna skulle det även ge betydande indirekta effekter när besökare stannar för hotell, restaurang och andra delar av besöksnäringen. Måltidsturister är en stor och växande grupp som bara i Europa består av över 120 miljoner människor. Det är en köpstark grupp, men konkurrensen om dem är hård. 7 av 10 uppger att det är viktigt att kunna köpa med sig ett minne från producenten man besöker, enligt World Food Travel Association. Att det i Sverige är förbjudet med gårdsförsäljning är en nackdel som gör det omöjligt för Sverige att nå vår fulla potential som land för måltidsturism.

Det är positivt att frågan om gårdsförsäljning nu debatteras och vi välkomnar att många parter deltar i diskussionen. För att det ska bli meningsfullt är det viktigt att vi håller oss till fakta, och låt oss därför vara tydliga; det går att förena gårdsförsäljning med Systembolaget, något som är möjligt enligt både statlig utredning och verkligheten i Finland.

Jonas Siljhammar

Vd Visita

Anna Cederschiöld Stuart
Näringspolitisk chef Visita