De köper öl för 70 miljoner inför Brexit

Inköp av Estrella Damm för drygt 70 miljoner kronor. Så har pubkedjan Marstons förberett sig inför Brexit.

Det är fortfarande mycket som är oklart när det gäller Storbritannien och deras deltagande i EU eller inte. Många är oroliga för en så kallad hård Brexit, som kan leda till stängda gränser och ett i alla fall tillfälligt uppehåll i export och import.
Pubkedjan Marstons, som även brygger eget öl, har förberett sig på olika sätt. För att vara säkra på att kunna leverera öl även om det blir en hård Brexit, har man köpt på sig ett rejält lager med ölet Estrella Damm, som är ett av de mest säljande ölen för kedjan. Totalt har man cirka 29 000 olika pubar på de brittiska öarna.
Öl för drygt 70 miljoner har köpts in och tanken är att de ölen ska räcka till efter sommaren.

På sina håll har det lyfts fram en oro för att britterna ska bli utan öl efter Brexit, men det är inget som oroar Bridget Simmonds, ordförande i föreningen SIBA.
– Vi producerar själva runt 82 procent av den öl som konsumeras i Storbritannien, och behövs det kan våra bryggerier brygga uppemot motsvarande 10 miljoner pints per dag, säger hon till Daily Mail.
Pubkedjan Wetherspoon har förberett sig för Brexit på ett annat sätt. Man har helt enkelt tagit bort de flesta av de öl som inte bryggs i Storbritannien, och kan på så sätt arbeta ganska opåverkade av hur det blir med Brexit.