Bryggeri prisas för sitt miljöarbete

Åbro Bryggeri prisas för sitt miljöarbete. Bryggeriet är en av tre mottagare av Solrospriset.

Åbro i Vimmerby har under senare år jobbat mycket med att bli så miljövänliga som möjligt. Bland annat har ett stort antal solceller installerats på bryggeriets tak.

Åbro bryggeri är numera fossilfritt i sin uppvärmning och elproduktion och man har även halverat energiåtgången per liter producerad dryck.

Det arbetet uppmärksammas nu av Kalmar Län, då Åbro är en av tre pristagare av Solrospriset. Det är Klimatkommissionen Kalmar län som årligen delar ut ett uppmuntringspris till företag, organisationer, personer eller föreningar som bidragit till ett klimat smartare Kalmar län. Priset ges till de som har utfört framstående åtgärder eller insatser som inspirerar och genererar innovation, jobb och aktiviteter inom klimat och energiområdet.

Utöver Åbro prisas även återbruksbutiken Busfrö Nytt och Bytt samt ventilationsföretaget Climate Recovery.