Bryggda berättelser från ölets Sörmland

Den 17 februari öppnar utställningen Bryggda berättelser på Sörmlands museum i Nyköping. Utställningen behandlar allt från ölets historia och dess plats i den bredare svenska historien, till de moderna sörmländska bryggeriernas framväxt.

Från tillverkningen av öl på klostren under 1000-talet, via ölbryggning på stormannasäten i städer under medeltiden, till lagerölsboomen under 1800-talet, och så vidare till dagens differentierade ölbransch. Allt och mer därtill finns representerat i utställningen Bryggda berättelser. Och särskilt fokus ligger förstås på den rika sörmländska öltraditionen.

 

– Jag skulle säga att Sörmland är ett tydligt exempel på hur bryggerinäringen fungerade i Sverige över lag. I Sörmland precis som i övriga Sverige fanns det bryggerier i mer eller mindre varenda småstad under senare halvan av 1800-talet och tidiga 1900-talet, säger Elin Loord, utställningens producent.

 

All modern ölbryggning vilar på en historisk grund, även om Elin Loord inte tror att det är något som dagens bryggerier tänker aktivt på.

 

– Många av dagens sörmländska småbryggerier förvaltar och verkar nog mer i det lokala än det historiska. Till exempel Bryggeri Stör har stort fokus på sörmländska råvaror. De odlar också sin humle själva. Främst sorten Hulla Norrgård som är en gammal svensk sort som fått namn efter en gård i Vingåkerstrakten där det har odlats mycket humle historiskt.

 

Att arbetet med utställningen påverkat Elin Loord på ett personligt plan är tydligt.

 

– Mitt ölintresse har fördjupats under tiden jag arbetat med utställningen, och jag har verkligen fått upp ögonen för de sörmländska bryggerierna och det finns mycket god och spännande öl från länet. Nu försöker jag alltid välja lokalt när jag köper öl.

 

I utställningen visas bland annat föremål, målningar och fotografier från sörmländska bryggerier och andra platser. Bland annat kan man titta närmare på museets unika kronkåsa från 1500-talet och Joseph Wilhelm Wallanders målning Humleskörd i Askarboda.

 

Bryggda berättelser öppnar på Sörmlands museum den 17 februari och stänger den 8 september. Under tiden utställningen pågår kommer det också att arrangeras föreläsningar och provningar vid specifika tillfällen. Bland annat besöker Beernews Sanna Lindberg museet den 27 mars i ett författarsamtal.

 

sormlandsmuseum.se