Även norsk kritik mot finskt alkoholförslag

Även den norska regeringen riktar kritik mot Finlands förslag på nya alkohollagar.

Den finländska regeringen vill bland annat tillåta öl upp till 5,5 procent i dagligvaruhandeln. Förslaget har varit ute på remiss och bland annat har det kommit kritik från svenskt håll.
Nu markerar även den norska regeringen mot förslaget.
– Jag har med oro noterat förslaget om lagändringar i Finland som påverkar monopolsystemet, säger hälsominister Bent Høie i en skriftlig kommentar till HBL.
Høie är tydligt med att Norge står bakom världshälsoorganisationen WHO:s mål att minska den skadliga alkoholkonsumtionen i hela världen med tio procent fram till 2025. Han tror inte att det finländska förslaget gynnar det målet.
Han säger att det norska monopolet och dagens regelverk ska leva vidare.
– Det kan finnas behov för justeringar och ändringar i regelverket men det är viktigt att utvärdera konsekvenserna.

Även från Island finns en oro för att det finländska förslaget ska påverka även i andra länder.

– Vi har använt en skandinavisk restriktiv alkoholpolitik i vår politik. Om det görs förändringar i Finland blir det lättare för dem som vill ha ändringar här, säger Rafn Jónsson på deet isländska Hälsodirektoratet till HBL.
Läs hela artikeln.