Är hantverksbryggare verkligen så speciella?

Stephan Schaefer är själv ölintresserad och ska undersöka om folk i hantverksölsbranschen skiljer sig från andra. Foto: Privatbild

Är det skillnad på hur hantverksbryggarier och andra organisationer fungerar? Den frågan ska Stefan Schaefer på Lunds universitet reda ut. Och nu vill han komma i kontakt med branschfolk.

Stefan Schaefer är själv hembryggare och intresserad av hantverksöl och när han kom i kontakt med hantverksbryggare noterade han en skillnad hos dem jämfört med representanter för andra typer av organisationer.

– När jag tillbringade tid med dem och bjöd in dem för att tala med mina elever insåg jag att de verkade tänka och fungera annorlunda än andra, säger han.

Samtalen med bryggare och andra i branschen väckte hans nyfikenhet och han ville göra ett mer omfattande projekt i ämnet: vad är speciellt med hantverksbryggare, finns det något som skiljer dem från andra branscher och i så fall vad?

Med hjälp av bland annat Erik Frithiof på Hyllie Bryggeri och Fredrik Ek på Brekeriet ansökte han om och fick medel för att forska i saken. Så nu ska det bli en större undersökning om hantverksölbranschen.

– Jag har redan pratat med en del bryggare och andra i gemenskapen och haft en del intressanta konversationer som utmanat mina tidigare uppfattningar. Men för att kunna få en helhetsbild skulle jag behöva prata med fler.

– Så på grund av det så letar jag efter bryggare, men också andra som är kopplade till branschen på olika sätt, för att intervjua dem om deras upplevelser av branschen, hur de upplever hantverket och hur det kan kopplas till deras organisation.

Han lägger till att de som är intresserade gärna får kontakta honom för mer information (mejl).