Antalet bryggerier bara ökar i Sverige

En ny drömgräns är passerad. Antalet bryggerier i Sverige ökade nämligen rejält även i fjol. Nu har vi över 400 bryggerier i Sverige.

Senast Beernews skrev om antalet bryggerier i Sverige var i höstas då vi landade på 398 bryggerier. Vid årsskiftet hade den siffran växt till 414 bryggerier.

– Det är en milstolpe, det var länge sedan vi hade så många bryggerier i Sverige, säger Erika Danckwardt-Lillieström på Sveriges Bryggerier.

Totalt 42 nya bryggerier startades under 2019 och bara några få avslutade sin verksamhet.

– Det är anmärkningsvärt att Sverige har nått så långt med tanke på utgångsläget. Under 80-talet var vi nere under 20 bryggerier, säger Danckwardt-Lillieström.

Samtidigt ser hon en logik i att utvecklingen har blivit så snabb och hon pekar på två huvudanledningar.

-Vi gick med i EU 1994 och det öppnade upp för oss och gav nya möjligheter. Därför är det logiskt att det tagit fart med start runt millennieskiftet. Sedan finns det förstås också en global trend där det startas många bryggerier runt om i världen. Det har förstås påverkat även oss.

Även konsumenternas ökande intresse för smaker och för lokalproducerat har hjälpt till.

Att driva bryggeri handlar om mer än att bara brygga öl. Hela företaget behöver drivas på ett sunt sätt och där har svenskarna lyckats bra.

– Det är fantastiskt att vi har så många duktiga entreprenörer. Många av de som var med väldigt tidigt finns kvar även i dag och några av de mindre bryggerierna har lyckats växa och nå en nationell publik. Flera jobbar även med export, säger Danckwardt-Lillieström.

Hela klart är 2020 ett utmanande år för bryggerierna, med lägre försäljning på barer och med en export som i princip stod still under våren. Det påverkar förstås men kanske ändå inte slår så hårt som många först trodde.

– Jag upplever att det fanns en stark oro när viruset kom, men att det är lite lugnare nu. Det är en tuff tid med sämre intäkter, men det känns nu som att de flesta kommer att klara sig. Vi tror att bryggerinäringen tar sig igenom det här.

Så här har utvecklingen varit när det gäller svenska bryggerier:

2009: 35

2010: 39

2011: 53

2012: 75

2013: 109

2014: 154

2015: 214

2016: 276

2017: 334

2018: 375

2019: 414