Andelen premiumöl nu över tio procent

För första gången är mer än var tionde såld öl på Systembolaget en så kallad premiumöl. Men försäljningen av de utländska ölen växer snabbare än de svenska.

En premiumöl definieras som en öl där literpriset är högre än 50 kronor. Sedan 2013 har försäljningen av den typen av öl mer än fördubblats.

– En av tendenserna som utkristalliseras är att segmentet premiumöl fortsätter ta marknadsandelar från vad som kan beskrivas som ”en stor stark”, säger Mats Wahlström, vd på Poppels som tagit fram rapporten utifrån Systembolagets siffror.

Under de senaste åren har försäljningen av premiumöl ökat väldigt mycket. 2013 köpte svenskarna 10,8 miljoner lite premiumöl. 2016 var den siffran 24,8 miljoner liter.

Under 2016 ökade försäljningen av utländska premiumöl mer än den svenska försäljningen. Försäljningen totalt av de segmentet ökade med 27 procent, men den svenska premiumförsäljningen ökade med 19 procent.

När det gäller svenska hantverksöl är utvecklingen enorm de senaste åren. 2013 fanns 70 svenska hantverksbryggerier representerade på Systembolaget. 2016 var den siffran hela 214 bryggerier.

Antalet svenska hantverksöl har under samma period ökat från 631 produkter till 1401 produkter.

– Intresset för hantverksöl fortsätter växa i rask takt, men den hårdnande konkurrensen från både inhemska och utländska bryggerier har gjort marknaden tuffare, säger Wahlström.

Den ökande konkurrensen gör också att varje bryggeri säljer mindre öl på Systembolaget, även om den total försäljningen stiger. 2013 hade bryggerierna som fanns på Systembolaget i snitt nio produkter på hyllan och sålde i snitt 69 000 liter öl. 2016 hade bryggerierna i snitt sju produkter och varje bryggeri sålde i snitt 38 000 liter.

En stor anledning till det är förstås att de allra flesta nya bryggerierna som finns lokala på Systembolaget är ganska små.