Akut kris för svenska hantverksbryggerier

Erik Frithiof, ordförande för Sveriges Oberoende Bryggerier.

Krisen för svenska hantverksbryggerier är akut. Det är slutsatsen från en enkät som gjorts av Sveriges Oberoende Bryggerier. Nu vill SOB se sänkta skatter.

Enligt Sveriges Oberoende Bryggerier står branschen inför uppsägningar och nedläggningar.

I en ny undersökning där över 100 medlemsbryggerier deltog svarade 85 procent att de påverkas betydande eller allvarligt av kostnadsökningarna för bland annat el, transporter, råvaror och emballage.

Samtidigt ser en stor majoritet av bryggerierna ingen möjlighet att kompensera sig för de ökade kostnaderna under året genom prishöjningar.

Sveriges Oberoende bryggerier ser en möjlig lösning i EU:s alkoholskattedirektiv, som tillåter lägre alkoholskatter för mindre producenter, något som har implementerats i alla EU-länder utom Sverige och Spanien. I stället planeras generella höjningar av alkoholskatten.

– Läget är allvarligt men det finns en rimlig lösning i EU-lagstiftningen, som redan används inom nästan alla andra EU-länder. En sänkning av alkoholskatten för små bryggerier kommer att rädda många arbetstillfällen och stötta företagare på landsbygden, säger Erik Frithiof, ordförande för Sveriges Oberoende Bryggerier i ett pressmeddelande.

– Vårt förslag beräknas bli ungefär 75 miljoner kronor i skattelättnad. Det är mindre än en halv promille av de totala intäkterna från punktskatten på alkohol.

Hittills är det politiska intresset för en sådan lösning litet. I Beernews enkät inför valet var det bara Centerpartiet och Sverigedemokraterna som var för differentierade alkoholskatter.

För hantverksbryggerierna skulle en skattesökning betyda mycket, för en del skulle det till och med vara räddningen. I SOB:s undersökning säger 15 procent av de svarande att en halvering av alkoholskatten skulle innebära att de slipper lägga ner, för 30 procent skulle det stärka mariginalerna och 35 procent av bryggerierna uppger att de skulle kunna anställa mer personal.