Ägande av webbutik utmanar monopolet

En av Systembolagets leverantörer har blivit delägare i en webbutik som säljer alkohol. Nu ska det utredas om det här är ett hot mot hela det svenska monopolet.

Det var under måndagen som Systembolagets inköpschef Sara Norell uppmärksammade alla leverantörer på den uppkomna situationen.

En vinproducent har blivit delägare i ett företag som driver kommersiell näthandel i Sverige. Systembolagets ledning tittar nu på om den uppkomna situationen kan vara ett hot mot det svenska alkoholmonopolet.

– Vi måste titta på hur det här påverkar vårt inköpsarbete och också titta på det utifrån att distanshandel av alkohol under vissa omständigheter kan vara olagligt, säger Systembolagets presschef Lennart Agén.

Den aktuella vinproducenten hamnar alltså i en situation där man både levererar till Systembolaget, och konkurrerar med Systembolaget via nätbutiken.

I sitt meddelande till leverantörerna skriver Sara Norell bland annat:

”Förändringen påverkar Systembolaget konkurrensrättsligt. På sikt kan den här utvecklingen även leda till att svensk alkoholpolitik inte längre bedöms vara konsekvent och sammanhängande vilket kan leda till att Sverige förlorar möjligheten att använda ensamrätten som ett alkoholpolitiskt verktyg.”

Agén säger att det är för tidigt att dra några stora växlar på den uppkomna situationen, men att det hela grundligt ska utredas av Systembolaget.

Men där finns en oro för att när Systembolaget utsätts för konkurrens, så faller tanken med det svenska monopolet.

– Det här är alldeles för nytt för oss för att vi ska veta vad det innebär. Men när en aktör blir både leverantör och konkurrent till oss så finns en risk att EU inte låter oss ha monopolet kvar, säger Agén.

Även om monopolet överlever så kan den uppkomna situationen tvinga fram nya inköpsregler för Systembolaget, men först ska frågan alltså utredas.