Över 30 bryggare bakom debattartikel

Gårdsförsäljning är viktigt för svenska bryggerier. Det lyfts fram i en debattartikel som över 30 svenska bryggare skrivit under.

Artikeln ligger på sajten skrivunder.com och snabbt har många bryggerier ställt sig bakom kraven. Det handlar om att få tillåtelse att sälja öl vid respektive bryggeri, och att på så sätt göra det lättare att överleva som svenskt bryggeri i dag.

Inlägget är till stora delar en reaktion på Systembolagets vd Magdalena Gergers brev till alla riksdagsledamöter tidigare i år.

Här är hela debattartikeln:

”Hej Magdalena,

Efter att ha läst ditt brev till Sveriges riksdagsledamöter ser vi vikten av att bemöta dina argument. Vi anser det viktigt att inte tumma på sanningen, särskilt om man sitter i monopolsituation.

Vilka är vi? Vi är stolta företagsledare av små bryggerier; vi är hantverkare, akademiker, entreprenörer, vi är arbetsgivare och skattebetalare, men vi är också dina kunder. Vi utgör en del av de nästan åtta av tio nöjda Systembolagskunder du lutar dig emot när du vill avvisa idéen om gårdsförsäljning. Enligt dig skulle gårdsförsäljning hota Systembolagets monopol och därmed folkhälsan. Nedan kommer vi att argumentera för att så inte är fallet. Dessutom vill vi inte avveckla Systembolaget, vi vill samexistera med Systembolaget. Våra värderingar och åsikter om folkhälsa och problematiken kring alkohol skiljer sig inte från dina.

Vi har svårt att förstå ditt resonemang kring varför hela den svenska alkoholpolitiken skulle vara hotad av att gårdsförsäljning skulle tillåtas i Sverige. Inte bara för att vi ser hur Finland gör en helt annan tolkning av situationen gentemot EU. Ramstedt (2010) och Leifman och Trolldal (2015) konstaterar att konsumtionen sjunkit trots liberalisering av marknaden; ändrade införselkvoter, lördagsöppet på Systembolaget, självplock, mm. Socialstyrelsen konstaterar 2015 att alkoholdödligheten också minskat. När Systembolaget hänvisar till beställda rapporter (Stockwell et al, 2017) som går emot oberoende forskning måste neutraliteten och resultatet ifrågasättas. Svaret på frågan är således inte svart eller vit, såtillvida man inte vill att den ska vara det. Vi ser möjligheter i att tillsammans med Systembolaget verka för kvalitet och kunskap kring alkoholrelaterade frågor och samtidigt kunna vara en del av en upplevelsebaserad form av turism i Sveriges tätorter och landsbygd.

För oss finns det något osunt i att det enda företaget som säljer vår produkt över disk tar hem en vinst på 264 miljoner kronor (2016) och nyttjar medlen för att försvara sin särställning. Samma företag styr processen för hur och vad som ska offereras. Systembolagets uppdrag är att minska drickandet men tillåter samtidigt inte det man kallar för ”hyllvärmare” (dyrare produkter som rör sig långsammare). Vi ser i och med detta inte bara en likriktning av produkterna som säljs utan dessutom ger det stora producenter marknadsfördelar genom ett utvärderings- och distributionssystem som är fullständigt kopplat till Systembolagets egna marginaler. Allt detta hämmar kreativiteten och skaparglädjen som är så stark i vår bransch, och inte minst hindrar det bryggeriernas möjlighet till överlevnad.

Nej Magdalena, vi vill trots detta inte bidraga till att avveckla Systembolaget. Vi är inte emot reglering i form av öppettider, försäljningskvoter, eller inspektioner. Vi vill ha en bättre dialog och större möjlighet att agera. Vi vill kunna erbjuda spännande kvalitetsprodukter som inte får avslag för att de inte passar Systembolagets offertmall. Vi vill ha ett rättvist system där vi tillsammans kan vara stolta över god folkhälsa och sund konsumtion, där kvalitet självklart ska gå före kvantitet och där kreativitet och mångfald kan spira i hela landet. Därför vill vi ha gårdsförsäljning!”

Darren Packman, Beer Studio

Adam Norman, Beerbliotek

Joakim Nilsson, Bottenvikens bryggeri

Erik Sundqvist, Brasstacks Brewery

Aiden Jönsson, Bretty Fingers

Daniel Norlindh, Brewing Költur

Peter Lincoln, Brewing Költur

Per Erik Alm, Bryggeriet Ångkvarn

Dan-Magnus Svensson, Brygghus 19

Richard Eklöw, Bålsta Bryggeri AB

Chad Paton, Chad Beer

Joel Heinecke, Fireside Brewery

Daniel Haag, Good Guys Brew

Love Brande, Jemtehed & Brande Bryggeri

Sara Malmquist, Järvsö Bryggeri

Thomas Fransson, Malmö Brygghus

Andreas Kaiser, Modernist Brewery

Kerryn Beattie, Nordic Kiwi Brewers AB

Craig Donovan, Nordic Kiwi Brewers AB

Daniel Svensson, Odd Island Brewing

Sofia Kapla, Ottsjö Brygghus

Peter Pikulik, PKLK Bryggeri

Lars Enqvist, Sideburn Brewery

Henrik Tykosson, Sideburn Brewery

Marcus Axberg, Spike Brewey

Lars Nydahl, Spishyllan AB & Spisbryggeriet

Philip Nicholson, The Red Fox

Gustaf Ahlin, This Is How

Colin Nordstrom, Train Station Brewery

Joakim Bergman, Unibärsum

Gunnar Tuvell, Walhöll Brygghus

Anders Abrahamsson, Åre Bryggcompagni

Johan Håkansson, Ängöl AB

Jonas Lindgren, Ängöl AB