Krav på lägre ålder på Systembolaget

Boriana Åberg (M) vill se en lägre åldersgräns på Systembolaget. Foto: Montage.

Sänk åldersgränsen på Systembolaget. Det föreslår moderata politikern Boriana Åberg i en riksdagsmotion.

Det är motionstider för de svenska riksdagspolitikerna och precis som vanligt handlar flera motioner om vår alkoholpolitik.
Ett av förslagen kommer från Boriana Åberg som vill sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år.

– Lagstiftningen är därmed ologisk och inkonsekvent. Till exempel blir lagstiftningen oerhört märklig när man betänker att en individ som fyllt 18 år kan inneha ett ämbete som riksdagsledamot och därmed stifta lagar om alkoholhanteringen men samtidigt inte själv få handla på Systembolaget, skriver Åberg i motionen.

Hon menar att svenskarna i myndig ålder bör klara av att hantera inköpen på Systembolaget, då så mycket annat blir tillåtet vid 18 års ålder.

– Då myndighetsåldern i Sverige sedan 1974 är 18 år är det rimligt att också åldersgränsen för att handla på Systembolaget anpassas till detta faktum och därför sänks ifrån 20 till 18 år, står det i motionen.