1400 fler döda utan alkoholmonopolet

1400 personer fler per år skulle dö om Systembolagets monopol avskaffades. Det visar en ny forskningsrapport.

Det är ett internationellt forskarteam som jobbat tillsammans för att skapa rapporten. Den visar på stora skillnader på alkoholrelaterade konsekvenser om alkoholmonpolet togs bort.

– Privatisering, oavsett i vilken form, ökar konkurrensen, vilket i sin tur leder till prispress och ökad tillgänglighet – faktorer som bidrar till ökat drickande, säger Johanna Gripenberg, forskare vid Karolinska Institutet och chef för STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, som är en av forskarna bakom rapporten.

Enligt rapporten skulle en friare alkoholhantering få stora konsekvenser på flera plan:

– Ytterligare 1400 alkoholrelaterade dödsfall varje år.

– Ytterligare 29 000 fall av misshandel per år.

– Ytterligare 8000 fall av rattfylleri.

Resultaten visar alltså att ett avskaffande av alkoholmonopolet skulle leda till en betydande ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige, av alkohol­relaterade skador, samt ökade ekonomiska kostnader.

– Rapporten visar att Systembolagets ensamrätt förebygger mänskliga tragedier och räddar liv, samtidigt som det sparar enorma belopp för samhället, säger Johanna Gripenberg.

Det ska nämnas i sammanhanget är beställd av Systembolaget, men att den utförts av oberoende forskare.