Guinness tar steget in i konstvärlden för att nå nya kunder. Tre kända svenska konstnärer ska bland annat göra sin tolkning av den kontrast som finns i det svarta ölet och det vita skummet.