Visita vill förbereda för vaccinationspass

Visita vill att regeringen förbereder så att det går smidigt att införa vaccinpass på restauranger och krogar om det blir aktuellt.

Trots att restauranger och krogar är undantagna från kravet på vaccinpass så vill nu branschorganisationen Visita att regeringen förbereder för ett.

Kravet på vaccinpass för allmänna sammankomster inomhus med över 100 deltagare som träder i kraft i dag utesluter restauranger och krogar. Men chefsjurist Stefan Lundin på Visita säger ändå att man vill att regeringen förbereder för att restauranger ska kunna införa krav på vaccination.

– Vi vill se ett system med vaccinationsbevis som funkar allmänt för restauranger. Detta för att undvika de begränsningar vi haft tidigare, säger han till Besöksliv.

Med tanke på att regeringen flaggat för hårdare restriktioner om smittspridningen ökar och att Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett underlag så vill Visita att regeringen ligger steget före.

Stefan Lundin menar att mer behöver göras för att ett införande av vaccinpass.

– Det krävs någon form av reglering och vi vet att Folkhälsomyndigheten tittar på det här. Det behövs också ett system så att man kan skanna vaccinationsbeviset på ett enkelt sätt, säger han.

Visita hade fram till regeringsskiftet inte fått något svar och dröjsmål innebär en risk för negativa konsekvenser, enligt Lundin.

– Vi behöver ha det här på plats så snart som möjligt.

Läs mer här.