Svensk kritik mot finsk alkohollag

Finland vill ändra sina alkohollagar. Det har engagerat stora delar av Europa. Både Systembolaget och den svenska regeringen riktar stark kritik mot förslaget.

Förslaget innebär bland annat att öl upp till 5,5 procent ska kunna säljas i dagligvarubutiker. Den finska regeringens förslag har varit ute på remissrunda och intresset för att tycka till har varit enormt.

Från Sverige har såväl regeringen som Systembolaget varit kritiska. Enligt Huvudstadsbladet har den svenska regeringen visat oro för den finländska folkhälsan och att dessutom monopolets ställning försvagas.

Även Systembolagets synpunkter handlar om folkhälsa. Synpunkterna har lämnats av styrelseordförande Kenneth Bengtsson och vd Magdalena Gerger och där påpekas bland annat att Finland redan har den högsta alkoholkonsumtionen i Norden. I brevet påpekas också att det mer liberala förslaget går emot utvecklingen i länder som Skottland, Irland och de baltiska länderna där tillgängligheten för alkohol snarare ska minskas.

Sammanlagt 130 yttranden har kommit in i remissrundan och de flesta är negativa. Förslaget har också engagerat flera olika ambassader i Helsingfors vilket betraktas som mycket ovanligt. Danmarks, Österrikes, Belgiens, Italiens, Spaniens och Portugals ambassadörer har alla ställt sig positiva till förslaget.

Regeringens förhoppning är att ta beslut före sommaren och att de nya lagarna ska gälla från årsskiftet.

Läs hela artikeln här.