Riksdagsmajoritet för gårdsförsäljning

En majoritet i riksdagens socialutskott är positiv till gårdsförsäljning av öl och vin. 26 april ska frågan upp i riksdagen för beslut.

Riksdagens socialutskott behandlade bland annat frågan om gårdsförsäljning av öl och vin vid sitt senaste möte. Där visade det sig att en majoritet av ledamöterna i utskottet var positiva till gårdsförsäljningen, så länge den inte hotar det svenska alkoholmonopolet.

-Det är mycket glädjande att socialutskottet har ställt sig positiva till gårdsförsäljning. Det har jag arbetat för länge och jag vet att det kommer att välkomnas av de skånska vinodlarna och turistnäringen, säger riksdagsledamot Tina Acketoft (L).

Region Skåne har röstat för att få vara ett provområde för gårdsförsäljningen av öl- och vin, men den frågan måste även behandlas av riksdagen.

Gilbert Tribo (L), var en av de drivande i Skåne.

-Ett bra sätt att testa hur gårdsförsäljning ställer sig mot det svenska alkoholmonopolet är just att införa det på försök, som vi nu har ansökt om i Skåne, säger han.

Skåne har under de senaste åren fått massor med nya bryggerier och även vinodlarna blir fler. Nu finns förstås stora förhoppningar hos dessa när det gäller gårdsförsäljning. En förändring som dessutom skulle skapa fler jobb.

26 april ska frågan tas upp i riksdagen för debatt och beslut. Ska vi gissa att det är en hel del bryggare och vinodlare som kommer att hålla tummarna extra hårt då.