Positiva signaler för gårdsförsäljning

Ängöls ägare Johan Håkansson som också är ordförande för Sveriges Oberoende Småbryggerier tror på ett positivt besked från utredningen om gårdsförsäljningen. Foto: Peter Lindh

Det blir ett positivt besked om gårdsförsäljning i Sverige innan året är slut. Det tror i alla fall Johan Håkansson som sitter som expert i den utredning som just nu undersöker frågan.

Utredningen, som leds av Elisabeth Nilsson, ska på regeringens uppdrag titta på om det är möjligt att genomföra gårdsförsäljning i Sverige med bibehållet alkoholmonopol. Ängöls VD Johan Håkansson är också ordförande i Sveriges Oberoende Småbryggerier och i det är i den rollen som han har bjudits in för att delta i expertgruppen. Hittills har gruppen bara hunnit genomföra ett expertmöte, men Johan Håkansson är positiv efter det.

– Det fanns en samsyn vid det mötet, så det nog mest formerna som ska hittas. Jag har goda förhoppningar. Men sen när utredningen är klar i december ska ju politikerna lagstifta om det och det är mer oklart när det blir, säger han.

Det finns många detaljer som ska redas ut i utredningen innan dess, bland annat frågan om vad en gård i sammanhanget är för något.

– Kan den ligga i en stad eller måste det vara en bondgård på landet, vi vill undvika att hamna i nån gråzon där. Jag tycker att man kan titta på provsmakningstillstånden, som tar sin grund i om bryggeriet har en egen produktion och odlar egen jäst. Det är ett bra sätt och då spelar det inte så stor roll var bryggeriet ligger rent geografiskt.

Johan och Sveriges Oberoende Småbryggerier är generellt positiva till gårdsförsäljning, men med samma villkor som utredningen själv har. Det får inte påverka alkoholmonopolet och mer specifikt det lokala sortimentet, som många små bryggerier mer eller mindre lever på.

– Jag tycker att utredningens direktiv är vettiga, de tar ju sin grund i att gårdsförsäljningen ska genomföras och att Systembolaget ska vara kvar. Medlemmarna i vår organisation har förstås olika ingångar på det här, men om gårdsförsäljningen kan genomföras utan att röra det lokala sortimentet så är det det bästa.

Förutom Johan Håkansson som representerar småbryggerier finns även representanter för såväl nykterhetsrörelsen och Visita som EU-domstolen och Folkhälsomyndigheten med flera i expertgruppen.

Tidigare har två liknande utredningar genomförts utan att något förändrats. Återstår att se om det blir tredje gången gillt.