Ölorganisationer ger Systembolaget stöd

Två tunga organistationer kommer till Systembolagets försvar inför utredningen av gårdsförsäljning. Rädda Systembolaget är budskapet från Anna-Karin Fondberg på Sveriges Bryggerier och Johan Håkansson på Sveriges Oberoende Småbryggerier.

Två tunga organistationer kommer till Systembolagets försvar inför utredningen av gårdsförsäljning. Värna Systembolaget är budskapet.

En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker tillsattes tidigare i höst och Anna-Karin Fondberg, VD för Sveriges Bryggerier, och Johan Håkansson, ordförande i Sveriges Oberoende Småbryggerier, går nu ut i en gemensam debattartikel där de förvisso välkomnar en eventuellt gårdsförsäljning men där de framförallt uttalar stöd för Systembolagets framtid.

– Nu är utredningen om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i gång. Det välkomnar vi, men Systembolaget får inte offras i jakten på en försäljning direkt från producenterna.”, skriver man på Sveriges Bryggeriers hemsida.

Man trycker på att utredaren bör utreda om gårdsförsäljning kan kombineras med Systembolaget lokala sortiment och att om detta försvann i utbyte mot gårdsförsäljning så vore det dåligt för många svenska bryggerier.

– Nu finns det över 340 småskaliga bryggerier i sortimentet med drygt 2700 produkter. Det småskaliga sortimentet växer snabbt och försäljningsvolymen har mångdubblats under de här sex åren.

Debattörerna avslutar med att påpeka att även om utredarens direktiv är välformulerat så finns det svårigheter.

– Det finns utmaningar i uppdraget att ta fram begränsningar och definitioner Det är viktigt att eventuella förslag inte på något sätt skapar en diskriminering inom den svenska bryggeribranschen. Det gäller till exempel definitionen av gårdsförsäljning och hantverksmässig produktion och bryggerier på landsbygd kontra bryggerier i tätort.