Ny utbildning ska hjälpa aktiva bryggare

Mattias Davidsson på Campus Nynäshamn vill starta en ny distansutbildning för bryggare som redan finns i branschen.

Campus Nynäshamn vill satsa på en ny utbildning i bryggeriteknik. Men till skillnad från den befintliga utbildningen ska den riktas direkt mot redan aktiva bryggare.

Det finns ett behov av en vidareutbildning för bryggerianställda, anser Mattias Davidsson, som är utbildningsledare på Campus Nynäshamn. Han nämner tre specifika områden som man kommit fram till i samarbete med branschen.

– Mikrobiologi och kvalitetsarbete, hållbarhet i produktion samt HACCP och livsmedelslagen. Och de som går vår utbildning får ett diplom som talar om att de gått HACCP-kursen, säger han.

Det sistnämnda är viktigt för att HACCP är riktlinjer och ett kontrollsystem på EU-nivå för alla livsmedelsföretag och på varje bryggeri krävs det att det finns en person med kunskap som ansvarar för det.

– Det är många bryggerier som säger att de behöver hjälp med det. Det finns företag som hjälper till med det, men det kostar pengar som bryggerierna inte har. Vår utbildning kommer inte att kosta något.

Hela kursen är upplagd för att underlätta för att bryggerianställda ska kunna fortsätta jobba medan de studerar. Det mesta sker på distans på halvtid och föreläsningar spelas in för att studenterna ska kunna se dem i efterhand om de inte kan vara med vid tillfället.

– Bryggerierna kan planera produktionen runt utbildning så att de kan delta på arbetstid. Det är inte tanken att de ska sitta hemma på kvällen, utan det ska vara en del av arbetet.

Campus Nynäshamn har skickat en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få starta utbildningen, en ansökan där tio bryggerier intygat att utbildningen behövs för att höja kompetensen i branschen.

– Jag hoppas att de förstår att det finns ett behov av den här utbildningen. Vi vet alla att hållbar produktion är något som vi som bransch måste bli bättre på.

Bland de föreläsare som kommer att medverka återfinns förutom Mattias Davidsson själv även Nan Albertson på Beerlab och Andres Furukawa på Nils Oscar.

Om utbildningen godkänns skulle den kunna börja redan till höstterminen.